தமிழ்library

Tag - தர்ப்பணம்

யஜுர் வேத அமாவாசை தர்ப்பணம்.

ஓம் குரூபியோ நமஹ! யஜுர் வேதம் ஆபஸ்தம்ப சூத்திரம் அமாவாசை தர்ப்பணம். காலையில் ஸ்னாநம், நெற்றிக்கு வீபூதி, சந்தனம், திருமண் இட்டு கொள்ளவும். சந்தியா வந்தனம், காயத்ரி ஜபம், ஒளபாஸனம்.செய்யலாம். மறுபடியும் பத்து மணிக்கு...

Contact Us