தமிழ்library

Tag - ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருப்பாவை

ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருப்பாவை

திருப்பாவை (1) மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்* நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ நேரிழையீர்!* சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!* கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோ பன்குமரன்** ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம்சிங்கம்...

Contact Us